Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styret i ONF

Oslo naturistforening ledes av et styre på 7 medlemmer og ett varamedlem. Årsmøtet velger styremedlemmer for to år av gangen, mens styrelederen og varamedlemmet velges hvert år.

Styret skal lede foreningens arbeid i samsvar med vedtektene og tilhørende forskrifter, og vedtakene som årsmøtet fatter. De har ansvar for pengene til foreningen, og skal disponere dem i henhold til det vedtatte budsjettet.

Styrets medlemmer mottar ikke noe honorar, men de slipper å betale medlemskontingent.

Styrets sammensetning 2023/2024

Leder

Helle Linné Eriksen

Styremedlemmer

  • Ask Bjørlo
  • Bjarne Roe
  • Dag Halfdan Bryn
  • Fred Halvorsen
  • Lene Guttulsrud
  • Thorben Werner Sjøstrøm Dahl