Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Hva menes med naturisme?

"Naturisme er en livstil i harmoni med naturen og karakteriseres av praktiseringen av sosial nakenhet og med intensjonen for å stimulere til økt selvrespekt, respekt for medmennesker og naturen."

 

Naturistene har innsett at tekstiler er overflødige når de bader og soler seg. Naturistmiljøet fremmer mellommenneskelig forståelse og øker respekten for andre mennesker, ikke minst ved at foreldre og barn er nakne sammen med andre mennesker av begge kjønn.
I naturistmiljøer vil man merke at kroppens fasong og proporsjoner betyr mindre enn i andre miljøer. Respekten for menneskekroppen betyr blant annet at en lærer å akseptere at mennesker har ulik kroppsform og at kroppen forandres med alderen.  En naken kropp i naturlig sammenheng gjør det lettere å se selve mennesket enn å være opptatt av den ytre figur eller sosiale posisjon.
I naturistmiljøer får barn korrigert det syn spekulativ presse og film ofte gir av nakne mennesker. Naturistene ser på naturlig nakenhet som positivt. 
 
Organisert naturisme
For nitti år siden fikk vi den første organiserte naturismen. Til å begynne med var det grupper i Mellom-Europa som dannet klubber eller foreninger og møttes på lukkede områder. I 1930 ble det i Tyskland arrangert et møte mellom naturister fra flere land. Dette møtet var opptakten til International Naturist Federation (INF, http://www.inf-fni.org). I dag er INF en sammenslutning av nasjonale naturistforbund over hele verden, deriblant også det norske. INF's hovedformål er å spre opplysninger om naturisme, og gjennom dette få opprettet naturistområder flest mulig steder.
 
"Hvorfor organisere seg" vil kanskje mange spørre. En av hovedgrunnene er at naturisme ennå ikke har fått gjennomslag hos myndigheter og enkeltpersoner. Ved å stå samlet kan vi mer effektivt og med større styrke informere og påvirke opinionen.
 
Naturisme og loven
Verken norsk og svensk lov har noen forbud mot å svømme og sole seg uten klær. Det er heller ingen lov som påbyr badedrakt på offentlige strender, det er alminnelig skikk og bruk som tilsier at man skal bruke badetøy. Men det finnes lover som forbyr usømmelig eller provoserende atferd som oppfattes som forstyrrelse av offentlig lov og orden. Dette er kan tolkes ulikt på forskjellige steder og i ulike situasjoner. Naturister prøver som best de kan å unngå provosere med sin nakenhet, og opptre på en måte som ikke kan oppfattes som upassende.
 
Hva vi tror på (vedtatt på EuNat-konferansen 2011).
Naturister innser at nakenhet er en behagelig, naturlig og moralsk tilstand som gir fordeler til 
utøvere og til samfunnet for øvrig.
Anstendighet og skam.
• Den menneskelige kroppen i alle sine forskjellige former har en iboende skjønnhet som hver og en har god grunn til å være stolt over.
• Nakenhet er i seg selv verken uanstendig, noe å skamme seg over, eller umoralsk.
Barn.
• Å oppfostre barn å respektere egne og andres kropper utvikler deres velvære og bidrar til ansvarlig seksuell adferd når de blir større.
• Barn har rett til å vite hvordan mennesker egentlig ser ut.
Sosiale skiller og respekt.
• Naturisme skaper selvrespekt og respekt for andre uavhengig av form, alder, kjønn, størrelse, hudfarge eller funksjonshemming.
• Folk må bli akseptert som de er og ikke for hva de har av klær.
• Felles nakenhet motvirker sosiale barrierer, mens klær kan fremheve forskjeller.
Klær.
• Klær kan gi nødvendig beskyttelse, men er ofte unødvendig og kan også være skadelige.
• Naturismen utkonkurrerer moten.
• I et tolerant samfunn er det et personlig valg om hvorvidt og hvordan du skal kle deg.
• Myndighetene skal fremme toleranse og ikke påtvinge unødvendige restriksjoner på personlig frihet.
Miljø, natur og livskvalitet.
• Naturismen oppfordrer til respekt for og harmoni med miljøet.
• Naturismen kan øke livskvaliteten gjennom glede og enkelhet.
• Naturismen kan redusere belastningen på miljøet.