Skandinavische naturistportaal | Naturistisch Kaart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

What is naturism?

A dummy text .....

Här finns en förklaring till vad som menas med naturism, vad en naturist är och vad som skiljer honom eller henne från en som bara badar naken då och då.

Här finns även en beskrivning av fördelarna med att vara naturist.

Detta är naturismens definition och rättesnöre:

Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och
har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för omgivningen.

En naturist behöver inte vara naken. Det är inte nakenheten som avgör om man är naturist. Det viktiga är inställningen till livet, till andra människor och till naturen. Det är inte viktigt med kläder - det är något man tar på sig när det är kyligt eller när andra människor besväras av ens nakenhet. En naturist respekterar andra människor som de är - en människa är en människa oavsett kön, hudfärg, religion, yrke, månadslön, innehav av dyr bil, sexuell läggning etc. etc.

Människor skall ha rätt till privatliv. Naturister invaderar inte andra människors privata sfär. Man skall inte tränga sig på - inte på något sätt! Sexuella inviter får i princip aldrig förekomma. En kvinna skall kunna sola naken utan behöva störas av uppvaktande män!

Naturister brukar njuta av att bada och sola utan kläder. Men - Naturism är inte endast ett sätt att bada och sola utan kläder. Naturism är ett sätt att leva där människor kommer närmre varann och får en ökad respekt för individen, en tro på människovärden och en uppfattning om lika rätt och värde. Social nakenhet befrämjar trygghet och självkänsla och stärker kamratskap. Social nakenhet är en viktig beståndsdel för svensk och internationell naturism. I SNF:s stadgar står det bl. a. följande:

Naturismens mål är att främja människans fysiska och
psykiska hälsa.
Detta mål kan uppnås genom den själsliga och kroppsliga
frihet som naket umgänge mellan könen utgör vid lek, bad,
sport, och friluftsliv i en ren och hälsosam miljö.
Naturismen tar avstånd från missbruk av stimulantia och
förhåller sig partipolitiskt och religiöst neutralt.

Det kan även vara på sin plats att klart påpeka att den organiserade naturismen reagerar starkt emot barnpornografi, pedofili och förnedrande pornografi. Vi accepterar inte promiskuitet, oanständighet eller öppen sex på våra campingar eller de nakenbad som naturistföreningarna sköter. På så sätt reagerar vi lika som samhället i övrigt när det gäller offentliga platser.

Ett mycket viktigt inslag i naturismen är accepterande av sig själv och alla andra som de är, med alla skavanker och alla avvikelser från de ideal som samhälle och media dyvlar på en. Du är välkommen som du är!
Vi bryr oss inte om du är tjock eller tunn eller låghalt eller med ett bortopererad bröst osv.
Vi vet att de allra flesta inte är perfekta från födseln och att man får ta en del stötar och törnar genom livet som ju sätter sina spår.
Det är även tillåtet bland naturister att bli äldre med åren! Vi accepterar att kroppen förändras och tycker att det är naturligt.

Ännu en gång: Du är välkommen som du är!

Att sola och bada utan kläder är dessutom mycket skönare, det är enklare och det är till och med sundare: Man slipper blöta badkläder och man behöver inte tänka på om någon eventuellt skulle ta illa upp om de skulle få se en tofs, en snopp eller ett naket bröst. Man slipper att smussla under badrocken, under ett badlakan eller i en omklädningshytt etc. Man slipper att grunna över om man skall byta till den otäckt blöta baddräkten igen för att ta ett dopp till eller om man skall låta bli doppet. Med andra ord: mindre trassel och skönare bad! En naturist gör som alla andra när han eller hon skall sola eller bada med det undantaget att man inte tar på sig kläder igen när man väl fått dem av. Om du inte redan är naturist, kommer du att upptäcka fördelarna den dag du besöker ett nakenbad eller ännu bättre en naturistcamping.

Det är inte förbjudet enligt svensk lag att bada utan kläder någonstans. Det finns ingen lag som påbjuder badkläder vid bad t. ex. på offentliga badstränder där det allmänt antages att man skall bära badkläder. Däremot finns det lagar som förbjuder osedligt eller provokativt uppträdande som upplevs som störande av allmän lag och ordning.
Vad detta är kan tolkas olika på olika platser och i olika situationer. Naturister försöker så gott det går att undvika att provocera med sin nakenhet och att i alla sammanhang uppträda på ett sätt som inte kan tolkas som opassande.

Observera att det inte är samma sak att vara nakenbadare som att vara naturist! Man blir inte naturist endast av att ta sig kläderna. Man blir bara naken!
Han eller hon är bara en nakenbadare tills den dag då han eller hon blivit medlem i en allmännyttig förening som lever och lär enligt INF:s och SNF:s målsättning. Då kan man kalla sig naturist!

Vi som är medlemmar i naturistföreningar anslutna till SNF kallar oss idag för Naturister. Orden "naturist" och "naturism" har skapats inom naturiströrelsen. Tidigare kallades vi vanligtvis för nudister. I massmedia kallas vi fortfarande för nudister. På engelska säger man ibland nudist och ibland naturist. På franska och nederländska pratar men endast om naturister medan tyskarna helst använder FKK, FreiKörperKultur. 1964 fastställde det internationella naturistförbundet en definition eller förklaring till ordet naturism. " naturismen är....," och i moderna uppslagsböcker står det numera ofta "Naturist - anhängare av naturism".

Detta har tyvärr inte hindrat att orden har blivit anekterade av porr-industrin och att vem som helst som gör nånting utan kläder ofta vill omtala sin verksamhet som naturist-nånting. Den organiserade naturismen skall göra vad man kan för att återerövra betydelsen av "naturist" och "naturism" till vad de ursprungligen var tänkt att betyda.

Ingen person är direkt medlem i SNF. Organiserade naturister är medlemmar i en förening som i sin tur är medlem i SNF. SNF är medlem i det Internationella NaturistFörbundet, INF.

SNF:s verksamhet styrs (budget, verksamhetsplan etc.) till stor del av de beslut som tas vid Riksmöten (RM) som avhålls varje sommar. Vid dessa RM väljs även SNF:s styrelse som består av oavlönade personer villiga att kämpa för naturismens utbredning och acceptans i Sverige.

Intresserad?

Tag kontakt med en förening nära dig eller skicka oss en intresseanmälan. Använd gärna kommentarrutan här nedan för att meddela oss namn, adress, telefon och email så förmedlar vi detta till den förening som ligger närmast.