Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vær med!

Isefjærleiren drives på frivillig ulønnet basis i alle ledd under mottoet: "Tek kvar og ein sin vesle stein...." 

Har du lyst til å ta ansvar for større eller mindre ansvarsområder?  Da tar du kontakt med postmaster [at] isefjar.no (styret)

Selv om dugnadsånden er stor, så trengs det kapital til alt som må og bør gjøres. Dette kan støttes ved å sette et valgfritt beløp inn på vennefondet!

Noen framtidige prosjekter: (listet i tilfeldig rekkefølge.)

  • Skifte av de store vinduene i Isefjærstua (oppstart i slutten av oktober 2018)
  • Fortsette med oppgradering av det elektriske anlegget
  • Skifte av brannalarm systemet (prosjekt 2019)
  • Skifte av kledning/annet vedlikehold (fortløpende)

Ønsker du å være vertskap i sesongen? Ta kontakt!