Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vær med!

Isefjærleiren drives på frivillig ulønnet basis i alle ledd under mottoet: "Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein" (Arne Garborg) Dette krever derfor innsats fra folk med hjerte for naturisme og hjerte for Isefjærleiren.

Typiske oppgaver er alt fra styre/admin arbeid til driftsmessige oppgaver. Først av alt er behovet for hjelp til vertskapet i sesongen.

Leiren blir stadig forbedret gjennom flere større og mindre prosjekter, noen godt synlig for besøkende, andre mindre synlig, men svært viktig for at alt skal fungere best mulig. Flere av prosjektene er blitt til virkelighet takket være innskudd på vennefondet. Prosjekter som gjerne hadde blitt forskjøvet langt fram i tid skulle de ha blitt finansiert kun over ordinært driftsbudsjett.

Dette arbeidet kan fortsatt støttes ved å sette et valgfritt beløp inn på vennefondet!

Noen framtidige prosjekter: (listet i tilfeldig rekkefølge.)

  • Fortsette med oppgradering av det elektriske anlegget
  • Oppgradering av sandfilteranlegget
  • Forbedre WI-dekningen
  • Skifte av kledning og annet generelt vedlikehold

Har du lyst til å ta del i drift, vedlikehold og utvikling av leiren?  Da tar du kontakt med postmaster [at] isefjar.no (styret)!