Skandinavisches Naturistportal | FKK-Karte | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vær med!

Isefjærleiren drives på frivillig og ulønnet basis i alle ledd. Mottoet vårt er: "Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein" (Arne Garborg) - Alle kan gjøre litt, men ingen kan gjøre alt!

Først av alt trenger vi vertskap i sesongen!

Vertskapet er en viktig brikke i drift av leiren i naturistsesongen 1. mai til 31. august. Dette er en meget interessant oppgave for deg som kjenner naturistmiljøet godt, eller har lyst til å bli bedre kjent med miljøet. Oppgavene består stort sett av inn - og utsjekking av gjester, renhold og hagearbeid. Altså noe som passer for stort sett alle!

Har du lyst til å ta del i sommerdriften av leiren?  Da tar du kontakt med postmaster [at] isefjar.no (styret)!

Utvikling:

Leiren blir stadig forbedret gjennom flere større og mindre prosjekter, noen godt synlig for besøkende, andre mindre synlig, men svært viktig for at alt skal fungere best mulig. Flere av prosjektene er blitt til virkelighet takket være innskudd på vennefondet. Prosjekter som gjerne hadde blitt forskjøvet langt fram i tid skulle de ha blitt finansiert kun over ordinært driftsbudsjett.

Dette arbeidet kan fortsatt støttes ved å sette et valgfritt beløp inn på vennefondet!