Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Isefjærleirens vennefond

Invester i egen trivsel - Skap trivsel for andre!

Det å utvikle og vedlikeholde en eiendom som Isefjærleiren trenger mer midler enn det som kommer inn ved ordinær drift. Derfor oppfordres alle til å bidra med et lite eller stort beløp. Ved å bidra investerer du i egen trivsel, og du får gleden av å skape trivsel for andre.

Vi oppfordrer alle, spesielt forbund og foreninger om å bidra med støtte for å bevare og utvikle dette unike naturist tilbudet!

Isefjærleirens Vennefond er en kronerulling som utelukkende går til vedlikehold og standardheving av leiren.

Sett et fritt valgt beløp inn på konto: 3023 51 07569
Merk innskuddet med: Isefjærleirens vennefond.