Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Stadgar

STADGAR  FÖR  SKEPPSMYRA NORRTÄLJE NATURISTFÖRENING

 

Dessa stadgar är reviderade av årsmötet 25 november  2007 och av

årsmötet 15 november 2008,  årsmötet 27 mars 2010, årsmötet 16 mars 2013,

årsmötet 10 maj 2014 samt av årsmötet 9 maj 2015

Se pdf nedan