Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Campingvärdar

Camping kalender nedan

 Campingen lever på att vi får våra gäster att trivas och ge oss en gott rykte runt om i stugorna. För det behöver vi campingvärdar som ställer upp med sitt glada humör och tar hand om våra gäster

Campingvärdskap 2018 och framåt

1 juni – 31 augusti

4-5 dagar/långliggare (beror på hur många säsongscampare vi har)

Du/Ni som långliggare får 4/5 dagar att vara campingvärd. Det ingår i avgiften ni betalar för platsen.

Det är ert ansvar att kontakta campingvärdsansvarig och boka upp när ni vill vara värd.

Om ni ej kan vara värd så kan ni ge bort dagarna till någon annan. Detta görs upp er sinsemellan. Den som övertagit dagarna tar kontakt med campingvärdsansvarig och berättar vems dagar man tagit över och bokar in ytterligare dagar som campingvärd.

De som fortfarande jobbar får förtur på JULI månad samt helger.

Resterande helger i maj, juni och september hjälps vi alla åt med som är på campingen då.

Flera Campingvärdar behövs inför sommaren så vi har nu skapat en kalender där ni kan se vilka tider som är lediga.

Campingen är öppen med värd fr o m 1 juni -31 augusti.

Ett campingvärds pass kan bokas i Vecka:Söndag-Fredag. Eller helg: Fredag-Söndag

Bytet sker fredag eller söndag kväll klockan 18.00 eller de uppgjorda tider campingvärdarna själva kommer överens om.

På länken nedan finns en kalender. Finns det en tid som passar er skicka ett mail till skeppsmyracamp@gmail.com för bokning.

Med tid. namn och platsnummer och telefonnummer man kan nå er på.

Kalender