Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

7. Medlemsregistrering

 

  •  Dersom en forening, ved opptak av nytt medlem, har mistanke om at vedkommende kan være eksludert fra en annen forening, skal foreningen kontakte NNF for å få dette bekreftet eller avkreftet.
  • Hvis foreningens mistanke var riktig, vil de få opplyst hvilken forening vedkommende er eksludert fra slik at denne kan kontaktes for mer informasjon.
  • Nye medlemmer som blir registrert på et av naturiststedene får INF-pass som er stemplet av NNF. Lokalforening får melding fra naturiststedet med personlige data samt den til enhver tid gjeldende NNF-kontingent. Resten av årskontingenten beholdes av naturiststedet. Naturiststedet bestemmer selv førsteårskontingenten.
  • Alle foreningene sender oppdaterte medlemslister i Excel til N-Nytt: redak [at] naturistforbundet.se,  4 ganger i året. Disse listene sendes samtidig til NNF’s sekretær: sekretar.nnf [at] naturist.no
  • Bare styret i NNF har tilgang til dette registeret.
  • En slik ordning er gunstig i forhold til oppfølging av eksklusjonssaker.