Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Norske naturistpublikasjoner

Norsk naturistforbund utgir medlemsbladet NaturistNytt.  Bladet utgis sammen med det svenske Tilsammans i et felles omslag, slik at alle medlemmer i Norge og Sverige får begge bladene under ett. Bladene utgis 4 ganger pr. år. Dersom du har noe du vil bidra med, kan du gjerne sende en e-post til naturistnytt [at] naturist.no (subject: Bidrag%20til%20Naturistnytt) (redaktøren).  

Siden 2019 har det også vært mulig å få tilgang til nettversjonen av Naturistnytt. Det legges ut på et beskyttet område, kun tilgjengelig for medlemmer. 

Enkelte foreninger utgir også egne medlemsblad.

I forbindelse med forbundets 50-års jubileum ble det det laget en jubileumsbok, Naken - naturligvis, som dokumenterer naturismen i Norge gjennom de siste 50 år. 

 

Det ble også utgitt en bok i forbindelse med forbundets 30-års-jubileum, boken Naken i solen, naken i vannet, som blant annet går inn på naturismens historie i Norge på det tidspunktet. 

 

 

Skandinavisk Naturistguide ble publisert i 1996 som en papirversjon, og et par år senere også på Internett i en engelskspråklig utgave. Disse publikasjonene var en samproduksjon med våre søsterforbund i Danmark og Sverige.

Nå er det nettutgaven som har overtatt. Den foreliggende Skandinavisk Naturistportal er resultatet av et samarbeidsprosjekt  mellom naturistforbundene i Norge og Sverige. I 2013 kom også Danmark med.