Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Norske naturistpublikasjoner

Norsk naturistforbund utgir medlemsbladet NaturistNytt.  Bladet utgis sammen med det svenske Tilsammans i et felles omslag, slik at alle medlemmer i Norge og Sverige får begge bladene under ett. Bladene utgis 4 ganger pr. år. Dersom du har noe du vil bidra med, kan du gjerne sende en e-post til naturistnytt [at] naturist.no (subject: Bidrag%20til%20Naturistnytt) (redaktøren).  

Siden 2019 har det også vært mulig å få tilgang til nettversjonen av Naturistnytt. Det legges ut på et beskyttet område, kun tilgjengelig for medlemmer. Kontakt din egen forening dersom du ønsker tilgang til nettversjonen.

Enkelte foreninger utgir også egne medlemsblad.

I forbindelse med forbundets 50-års jubileum ble det det laget en jubileumsbok, Naken - naturligvis, som dokumenterer naturismen i Norge gjennom de siste 50 år. 

 

Det ble også utgitt en bok i forbindelse med forbundets 30-års-jubileum, boken Naken i solen, naken i vannet, som blant annet går inn på naturismens historie i Norge på det tidspunktet. 

 

 

Skandinavisk Naturistguide ble publisert i 1996 som en papirversjon, og et par år senere også på Internett i en engelskspråklig utgave. Disse publikasjonene var en samproduksjon med våre søsterforbund i Danmark og Sverige.

Nå er det nettutgaven som har overtatt. Den foreliggende Skandinavisk Naturistportal er resultatet av et samarbeidsprosjekt  mellom naturistforbundene i Norge og Sverige. I 2013 kom også Danmark med.