Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Organisasjonen

=>=>=>Tillitsvalgte NNF

Den norske naturistorganisasjonen består av et landsdekkende forbund, ni naturistforeninger og tre eiendomsselskaper.

Norsk naturistforbund (NNF) er en paraplyorganisasjon for de ni naturistforeningene i Norge. Forbundet blir ledet av et styre med fem medlemmer og fire varamedlemmer.

NNF er tilsluttet International Naturist Federation INF-FNI (http://www.inf-fni.org).  Gjennom et medlemskap i en av foreningene får du dermed adgang til alle verdens naturistområder og naturistarrangementer som administreres av en organisasjon som også er tilsluttet INF-FNI.  Alle medlemmer får et INF-FNI-pass som et bevis for medlemskapet. Utenlandske naturister med gyldig INF-FNI-pass kan selvsagt besøke naturistområder og naturistarrangementer i Norge

Sammenlignet med resten av verden er de norske naturistforeningene spesielle ved at ingen av dem eier egne naturistområder, istedenfor har alle foreningsmedlemmer adgang til de tre naturistsentrene som eies og drives av eiendomsselskapene: Isefjær, Sjøhaug og Skovly. Noen naturistforeninger holder oppsyn med og vedlikeholder offentlig tilgjengelige naturiststrender i samarbeid med kommunen.