Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Personvern

GDPR: 

Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler for de næringsdrivende i EU, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i dette området. Forordningen omhandler også i noen grad behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU.

Forordningen trådte i kraft 25. mai 2018.

For dere som andelshaver i Sjøhaug naturistsenter SA vil vi informere om hvilke personopplysninger vi har og hvordan de behandles:

  • Hva slags opplysninger har Sjøhaug om den enkelte?

Navn, adresse, telefonnummer, epost og fødsels dato.

  • Hva skal opplysningene brukes til?

Opplysningene brukes til å holde oversikt over andelshavere.

  • Hvordan oppbevares opplysningene? Er det en forsvarlig måte? 

Opplysningene er samlet i et excel dokument som lagres på server, listen skal ikke sendes på epost.

  • Hvem har innsyn i det? Hvem kan det utleveres til?

Det til enhver tid sittende styret ved kasserer har innsyn i opplysningene/medlemslistene. Den skal primært ikke utleveres til andre enn styret.

  • Opplysningen skal slettes hvis man ber om det

Ja, men det er kun være mulig etter at man har meldt seg ut av Sjøhaug SA og ikke lenger har andeler.

Med vennlig hilsen styret på Sjøhaug

Per Høyem