Skandinavisches Naturistportal | FKK-Karte | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Personvern

 

Personvernerklæring

Oppdatert 13.03.2023

  1. Innledning

Sjøhaug Naturistsenter SA tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Sjøhaug Naturistsenter SA samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

  1. Formålet

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen[1], herunder gi god oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet Sjøhaug Naturistsenter SA

Medlemskap i Sjøhaug Naturistsenter SA innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

  1. Rettslig grunnlag

Sjøhaug Naturistsenter SA kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i Loven om samvirke. Loven pålegger oss å føre medlemsregister med navn, adresse og fødselsdato.

Når en person frivillig melder seg inn i Sjøhaug Naturistsenter SA har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger.

  1. Innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger innhentes i forbindelse med at en person melder seg inn i Sjøhaug Naturistsenter SA Dette skjer via innmeldingsskjema på vår hjemmeside eller med kommunikasjon via e-post. Det er frivillig å melde seg inn.

Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg inn ved personlig oppmøte på Sjøhaug Naturistsenter SA

Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post adresse.

Personopplysningene er kun tilgjengelig for det til ethvert sittende styre i Sjøhaug Naturistsenter SA som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt.

Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger via tjenesten Gnist[2].
I Gnist kan du også administrere (akseptere eller trekke tilbake) dine samtykker.

  1. Databehandler

Sjøhaug Naturistsenter SA benytter StyreWeb som helhetlig løsning for organisasjonsdriften. Herunder medlemsregister, innmelding, arrangement og Gnist. Det er inngått egen databehandleravtale mellom Sjøhaug Naturistsenter SA og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter.

StyreWeb benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.

  1. Sletting av personopplysninger

For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet medlemskap.

Retten til å bli glemt i henhold til GDPR-artikkel 17 gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 8.

  1. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.

  1. Kontaktopplysninger

Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt.

Behandlingsansvarlig i Sjøhaug Naturistsenter SA er Styreleder. Kontaktopplysninger til styreleder finner du på vår hjemmeside.

 

[1] Når en person melder seg inn i en medlemsorganisasjon oppstår implisit en medlemsavtale.

[2] Gnist gir medlemmet tilgang til «Min side» via nettleser og App på mobiltelefon.