Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Info om fast plass (rom og campingplass)

For deg som ønsker å søke om fast plass (rom og campingvognplass) gjelder følgende:

Tildeling ved flere søknader følger ansiennitetsprinsippet. Dvs. at den med lengst medlemskap (den datoen du betalte andelen)  gjennom andelskjøp tildeles plassen. 

Søknaden blir så behandlet på første styremøte.

Søknaden om vognplass skal for å bli behandlet inneholde info som beskrevet i "Regler for plassering av vogn/telt/uteplass" . Klikk på linken

Søknad om fast plass gjøres ved å følge denne linken og fylle ut HELE skjemaet. 

1. I henhold til §4 i våre vedtekter så må alle voksne være medlemmer av en naturistforening. Dette kan enten ordnes på Sjøhaug eller direkte med din lokalforening.

2. I henhold til § 4.1 i vedtektene så koster det kr 500 per person å være medlem av Sjøhaug naturistsenter SA (Samvirke) Det har ikke noe med naturistforeningen å gjøre. Send mail om hvilken lokalforening en er organisert, navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer, epostadresse til sjohaug [at] naturist.no .Dette er et andelsinnskudd som ikke betales tilbake hvis man evt. slutter på Sjøhaug. Dette andelsinnskuddet gir rett til å delta på Sjøhaugs årsmøter. Par kan velge å kun være medlem en av dere, men det vil jo innskrenke muligheten til å delta på årsmøter og å ha stemmerett. De fleste velger å være medlem begge to hvis man er par. Hvis du lurer på å søke plass i fremtiden så er det lurt å skaffe en andel som gir deg ansiennitet fra datoen du kjøpte, hvis det er kø for plassene. Ledige plasser tildeles den med lengst ansiennitet hvis det er flere søkere. Ansiennitet regnes fra den dagen andelsinnskuddet er på konto. Medlemskap i Samvirket kan kun betales til andelskonto! (Send søknad om andel til sjohaug [at] naturist.no før du betaler)

3. I tillegg er det et plassinnskudd (§4.2) i vedtektene for å ha fast plass på Sjøhaug. Størrelsen på dette er for tiden kr. 20.000.- med et minimums / førstegangs innskudd på kr. 5.000.- .Resten kan fordeles over 5 år eller minimum kr. 3000.- pr. år, med et årlig gebyr på kr. 300.-. Beløpet kan også betales i sin helhet med en gang så slipper du årlige gebyr. Dere har 3 måneder etter utmelding krav på tilbakebetaling av sitt plassinnskudd ut over de kr 500.- i pkt 2 over. De første 5000.- skal være betalt FØR plassen tas i bruk.

 4. Plassinnskudd og andelsinnskudd innbetales til vår andelskonto (send mail til styret først)  (minimum kr.5500.- eller kr. 6000.- hvis begge vil være medlem av samvirket)

 5. Priser for opphold kommer så i tilegg som en årlig avgift. Prisene finnes på vår hjemmesiden www.sjøhaug.no .  (oppholdsavgiften blir du fakturert for, så vent på faktura )

Fast plass Campingvogn per år.er å finne  HER  (leie + oppholdsavgift pr.pers + strømavgift + vedlikeholdsfond ) (i tillegg er det strømmåler i uttaket som du blir belastet per kwh)

Våre vedtekter ligger på sjohaug.no HER

Vårt reglement ligger HER

Her er avtalen som skal undertegnes før man tar plassen i bruk

Les alle nøye og sett deg inn i hvordan Sjøhaug fungere.

 Velkommen skal du være

Hilsen Styret i Sjøhaug naturistsenter SA

 

Hvis du kun ønsker å være medlem (ikke skal ha campingvogn eller ønsker et fast rom i første omgang) av Sjøhaug naturistsenter SA så gjelder følgende:

1. I henhold til §4 i våre vedtekter så må alle voksne være medlemmer av en naturistforening. Dette kan enten ordnes på Sjøhaug eller direkte med din lokalforening.

2. I henhold til § 4.1 i vedtektene så koster det kr 500 per person å være medlem av Sjøhaug naturistsenter SA (Samvirket og har ikke noe med naturistforeningen å gjøre). Dette er et andelsinnskudd som ikke betales tilbake om man sier opp medlemskapet. Dette andelsinnskuddet gir rett til å delta på Sjøhaugs årsmøter. Par kan velge å kun være medlem en av dere, men det vil jo innskrenke muligheten til å delta på årsmøter og å ha stemmerett. De fleste velger å være medlem begge to hvis man er par. Hvis du lurer på å søke plass i fremtiden så er det lurt å skaffe en andel som gir deg ansinitet fra datoen du kjøpte, hvis det er kø for plassene. Ledige plasser tildeles den med lengst ansiennitet hvis det er flere søkere.

3.Send så en mail til sjohaug [at] naturist.no slik at vi får godkjent og registrert deg.(viktig!)

4. Andelsinnskudd innbetales til vår andelskonto

Stedsnavn

Norge
64° 0' 0" N, 19° 0' 0" E
NO