Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Info om fast plass (rom og campingplass)

For deg som ønsker å søke om fast plass (rom og campingvognplass) gjelder følgende:

Tildeling ved flere søknader følger ansiennitetsprinsippet. Dvs. at den med lengst medlemskap i Sjøhaug, tildeles plassen. Derfor er det lurt å melde seg inn, dersom man tenker at man en gang i framtiden kan være interessert i fast plass på Sjøhaug. Dette gir også mulighet til å delta på årsmøter og bidra på Sjøhaug.

I henhold til §4 i våre vedtekter så må alle voksne være medlemmer av en naturistforening tilsluttet NNF- INF. Dette kan enten ordnes på Sjøhaug eller direkte med din lokalforening.

Det koster kr 500 per person å være medlem av Sjøhaug naturistsenter SA (Samvirke) Det har ikke noe med naturistforeningen å gjøre, men er et separat medlemskap i Sjøhaug. Dette er et medlemsavgift som ikke betales tilbake hvis man evt. slutter på Sjøhaug eller melder seg ut. Send mail om hvilken lokalforening en er organisert i, navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer, epostadresse til sjohaug [at] naturist.no Medlemskapet gir rett til å delta på Sjøhaugs årsmøter. Par kan velge at kun en i paret er medlem, men for at begge skal kunne delta på årsmøter, velger de fleste å være medlemmer begge to. Ansiennitet regnes fra den dagen medlemsavgiften er på konto. Medlemskap i Samvirket kan kun betales til egen konto for dette! (Send søknad  til  sjohaug [at] naturist.no før du betaler)

Dersom du ønsker å søke om fast plass (rom eller vognplass) gjøres dette ved å følge denne linken og fylle ut HELE skjemaet. 

Søknaden om vognplass skal for å bli behandlet inneholde info som beskrevet i "Regler for plassering av vogn/telt/uteplass" . Klikk på linken

I tillegg til medlemskapet i Sjøhaug er det et plassinnskudd (§5.2)i vedtektene) for å ha fast plass på Sjøhaug. Størrelsen på dette er for tiden kr. 20.000.- og skal betales inn over maksimalt fem år med et årlig gebyr fastsatt av styret. Beløpet kan med fordel  betales i sin helhet med en gang så slipper du årlige gebyr. Dere har 3 måneder etter utmelding krav på tilbakebetaling av deres plassinnskudd. De første 5000.- skal være betalt FØR plassen tas i bruk.

 Priser for opphold kommer så i tillegg som en årlig avgift. Prisene finnes på vår hjemmeside www.sjøhaug.no.  Oppholdsavgiften blir du fakturert for, så vent på faktura )

Fast plass Campingvogn per år.er å finne  HER  (leie + oppholdsavgift pr.pers + strømavgift + vedlikeholdsfond ) Strøm kommer i tillegg, og blir belastet per kwh. Det er strømmåler i uttaket.

Våre vedtekter ligger på sjohaug.no HER

Våre ordensregler ligger HER

Her er avtalen som skal undertegnes før man tar plassen i bruk

Les alle nøye og sett deg inn i hvordan Sjøhaug fungerer.

Velkommen skal du være!

Hilsen Styret i Sjøhaug naturistsenter SA

 

Hvis du kun ønsker å være medlem (ikke skal ha campingvogn eller ønsker et fast rom i første omgang) av Sjøhaug naturistsenter SA så gjelder følgende:

1. I henhold til §4 i våre vedtekter så må alle voksne være medlemmer av en naturistforening tilsluttet NNF-INF. Dette kan enten ordnes på Sjøhaug eller direkte med din lokalforening.

2. I henhold til § 4.1 i vedtektene så koster det kr 500 per person å være medlem av Sjøhaug naturistsenter SA (Samvirket og har ikke noe med naturistforeningen å gjøre). Dette er en medlemsavgift som ikke betales tilbake om man sier opp medlemskapet. Denne medlemsavgiften gir rett til å delta på Sjøhaugs årsmøter. Par kan velge å kun være medlem en av dere, men det vil jo innskrenke muligheten til å delta på årsmøter og å ha stemmerett. De fleste velger å være medlem begge to hvis man er par. Hvis du lurer på å søke plass i fremtiden så er det lurt å bli medlem. Det gir deg ansiennitet fra datoen du betalte, hvis det er kø for plassene. Ledige plasser tildeles den med lengst ansiennitet hvis det er flere søkere.

3.Send så en mail til sjohaug [at] naturist.no slik at vi får godkjent og registrert deg.(viktig!)

4. Medlemsavgiften innbetales til vår medlemskonto.

Location

Norway
64° 0' 0" N, 19° 0' 0" E
NO