Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Orrestranden

Rogaland Naturistforening Orre fristrand

I mange år er nordre del av Orrestranda blitt brukt som rekreasjonssted for organiserte og ikke-organiserte naturister. Lange sandstrender velegnet for mindre barn. Ta hensyn til vind og strøm ved bading. Det kan være sterke understrømmer. 

Følg riksvei 507 til Orre. Parkering ved Friluftshuset eller vis a vis Orreparken. Ca. 20 minutt gange til stranden. Det er omtrent like langt å gå om man kommer med buss. Det er bussforbindelse fra Nærbø og Sandnes.

Foreningen har forsøkt å få stranden skiltet som fristrand, utelukkende for å fortelle publikum om at naturisme er vanlig på området. Dette har vi dessverre ikke fått gjennomslag for. Loven setter ingen begrensninger i bruk, eller mangel på bruk av badetøy på strendene. Likevel ønsker foreningen å samle naturister på egnede steder. Rogaland Naturistforening ønsker at Orre skal være en strand hvor alle trives og føler seg trygge.   58° 45' 8.0892" N, 5° 29' 31.7616" E

Dessverre viser det seg at en del miljøer som ikke på noen måte har noe med naturisme å gjøre brukt stranda til uønsket aktivitet. Som skaper mistrivsel og utrygghet. Ikke minst for de av våre medlemmer som ønsker å kunne benytte en fristrand.

Vi reagerer kraftig på dette og tar sterkt avstand fra at slik virksomhet utøves på Orre. Det er i strid med vår etikk – og det er direkte ødeleggende for vårt arbeide. 

Vi har nulltoleranse for slikt, og vi vil møte det med umiddelbar eksklusjon dersom dette skulle gjelde noen av våre medlemmer.

 

[gmap markers=big red::58.752247,5.492156 |zoom=10 |center=58.852247,5.552156 |width=100% |height=400px |control=Small |type=Map]