Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Bli medlem

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

Välkommen att bli medlem i Föreningen UmeNaturist - FUN - Norrlands Naturistförening.

Alla kan bli medlemmar i Föreningen Umenaturist, FUN om de delar och vill verka för Naturismens ideal.
Föreningen har Västerbottens län som sitt huvudsakliga verksamhetsområde, men vi välkomnar givetvis alla som vill bli medlemmar i en SNF-ansluten naturistförening som medlemmar.

Ålder, kön, civilstånd mm är ointressant. Alla är välkomna gammal som ung.

 

Medlemsskapet innebär bland annat att:

  • Man är välkommen till våra aktiviteter samt till de flesta aktiviteter ordnade av andra naturistföreningar i Sverige.
  • Man är välkommen att nyttja naturistanläggningar över hela världen.
  • Man är välkommen till alla svenska naturistanläggningar, och har på flertalet 10% rabatt på campingavgiften.
  • Man får tidningen Tillsammans 4 nummer per år.
  • Man är med i en gemenskap här i Umeå, i Sverige, och Internationellt, som arbetar för att få till stånd fler anläggningar för naturister och för att åstadkomma förståelse för naturismen hos myndigheter, markägare och vanliga människor.

 

Medlemsavgifter

  • Enskild: 250 kr
  • Familj (samma adress): 400 kr
  • Ungdomar (15-24 år): 100 kr
  • Supportermedlemsskap enskild: 100 kr
  • Supportermedlemsskap familj: 150 kr

Supportermedlemsskap kan endast lösas av den som redan är INF-ansluten via annan förening och kan visa upp ett INF-pass - skriv i medlemsansökan vilken din moderförening är.

Tidningen "Tillsammans" kommer så snart Du blir medlem.´'

Medlemsanmälan

Du/Ni kan anmäla Dig/Er som medlemmar i föreningen genom att skicka ett medelande till umenaturist@gmail.com
Uppge vilken typ av medlemskap du önskar samt namn och adress. När betalning och ansökan kommit in registrerar vi ditt medlemskap.

Om det gäller supportmedlemsskap så glöm inte att uppge vilken din moderförening är!

Medlemsavgiften betalas i bägge fallen in på bankgiro 5789-8462, eller Swish 123-017 3625,  Föreningen Umenaturist. När vi erhållit medlemsavgiften kommer vi att bekräfta ditt medlemsskap.

För att vi skall kunna utfärda ett INF-pass vill Vi också att Du / Ni skickar in 2 passfoton, till föreningens adress

Föreningen Umenaturist
Holmnäs 65
905 86 Umeå

Har Ni möjlighet, är det mycket lämpligt att Ni kommer och badar med oss i Hörnefors, och där ansöker om medlemsskap.