Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Välkommen!

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

                    Välkommen till Föreningen Umenaturist                                            

                               

Föreningen UmeNaturist - FUN - har sitt centrum i Umeå men har hela Norrland som sitt verksamhetsfält.             

Föreningen Umenaturist bildades 20 augusti 1999 och har nu över 60 medlemmar och en stabil verksamhet.
Vi ser det som vår idé att sammanföra och skapa gemenskap och trevnad bland Umeås och Norrlands Naturister.
Huvuddelen av våra medlemmar finns i Umeå, men många finns spridda över hela Norrland.

På sommaren samlas vi på vår fina strand Dragonudden, vintertid ordnar vi inomhusbad, fester och sociala aktiviteter.
 Ni är hjärtligt välkomna i vår fina gemenskap!

                                                        Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen och bidra till en stark naturiströst så skicka ett medelande till umenaturist@gmail.com
Ange i medelandet vilken typ av medlemskap du önskar, namn och adress och betala till 
Swish 123 017 36 25
eller                                                     
Bankgiro 5789-8462
Märk betalningen med ditt namn

 

Medlemsavgifter

 • Enskild: 250 kr
 • Familj (samma adress): 400 kr
 • Ungdomar (15-24 år): 100 kr
 • Supportermedlemsskap enskild: 100 kr
 • Supportermedlemsskap familj: 150 kr

När betalningen och ansökan kommit in registrerar vi ert medlemskap 

Medlemsskapet innebär bland annat att:

 • Man är välkommen till våra aktiviteter samt till de flesta aktiviteter ordnade av andra naturistföreningar i Sverige.
 • Man är välkommen att nyttja naturistanläggningar över hela världen.
 • Man är välkommen till alla svenska naturistanläggningar, och har på flertalet 10% rabatt på campingavgiften.
 • Man får tidningen Tillsammans 4 nummer per år.
 • Man är med i en gemenskap här i Umeå, i Sverige, och Internationellt, som arbetar för att få till stånd fler anläggningar för naturister och för att åstadkomma förståelse för naturismen hos myndigheter, markägare och gemene man.
 • I dagsläget finns inget medlemskort. Vill man ha ett Naturistpass skickar man in ett aktuellt foto i pass-storlek. Naturistpass brukar behöva uppvisas vid ankomst på naturistcampingar.

 

                                                                              Föreningen Umenaturist