Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Välkommen!

     Välkommen till FUN - Föreningen Umenaturist                                            

                               

FUN - Föreningen UmeNaturist - har sitt centrum i Umeå men har hela Norrland som sitt verksamhetsfält.             

Föreningen Umenaturist bildades 20 augusti 1999. Vår idé är att sammanföra och skapa gemenskap och trevnad bland Umeås och Norrlands Naturister.
Huvuddelen av våra medlemmar finns i Umeå, men många är spridda över hela Norrland.

FUN står för en sund naturism som främjar god hälsa och naturligt umgänge människor emellan i harmoni med naturen. Kännetecken för vår förening är humanistiska värderingar. Gemensam nakenhet oavsett kön främjar ett jämställt umgänge över de sociala barriärerna. Naturismen handlar inte om sexuella känslor eller handlingar, utan om en sund själ i en sund kropp i harmoni med naturen. Vår människosyn grundar sig på alla människors lika värde. Här är alla välkomna så länge vi respekterar varandras integritet.

På sommaren samlas vi på vår fina strand Dragonudden. Här badar och umgås vi utan badkläder i en trevlig, kamratlig, jämställd och hänsynsfull anda. Om du känner dej generad första gången så är det bara normalt. Prova att vara här med badkläder i början och känn efter själv. Vi tror att Du snart kommer att upptäcka hur skönt det är att 'sola hela'. OBS: vi tolererar inga olämpliga beteenden med sexuell anknytning på stranden, sådant betraktas som ofredande. På vår Facebooksida finns en Google-karta till Dragonudden: https://www.facebook.com/umenaturist

Vintertid ordnar vi inomhusbad, fester och sociala aktiviteter.
Hjärtligt välkommen i vår fina gemenskap!

Vi publicerar löpande information på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/umenaturist

Bli medlem
Vill du bli medlem i föreningen och så skicka ett mail till:  umenaturist@gmail.com
Ange i medelandet vilken typ av medlemskap du önskar, namn och adress och betala till 
Swish 123 017 36 25 eller Bankgiro 5789-8462
Märk betalningen med ditt namn

Medlemsavgifter

  • Enskild: 200 kr
  • Familj: 400 kr (inkluderar alla i familjen som är under 18 år)
  • Ungdomar under 18 år gratis

När betalningen och ansökan kommit in registrerar vi ert medlemskap 

Medlemsskapet innebär bland annat att:

  • Du är välkommen till våra aktiviteter samt till de flesta aktiviteter ordnade av andra naturistföreningar i Sverige.
  • Du är välkommen att nyttja naturistanläggningar över hela världen.
  • Du är välkommen till alla svenska naturistanläggningar, och har på flertalet 10% rabatt på campingavgiften.
  • Du får tidningen Tillsammans 4 nummer per år.
  • Du är med i en gemenskap här i Umeå, i Sverige, och Internationellt, som arbetar för att få till stånd fler anläggningar för naturister och för att åstadkomma förståelse för naturismen hos myndigheter, markägare och gemene man.

 

                                                                              Föreningen Umenaturist