Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

ÅRSMØTE - innkalling, referater etc.

INNKALLING TIL ÅRMSØTE I VESTLANDETS NATURISTFORENING

mandag 19. september 2022 

kl 18.30-20.00
på møterommet i Landåshallen

Dagsorden ifg. VNFs vedtekter.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Årsregnskap
5. Innkomne saker
6. Valg av styre
- Leder
- 2 styremedlemmer
- 1 revisor
- 1 arr.komiteen
- 2 varamedlemmer

Saker til behandling på årsmøte må sendes til styret på mail vnf [at] naturist.no før 22. august.

Send også inn forslag av personer som kan sitte i styret til samme mailadresse.

For VNFstyret
Leder Arild Hauge

Erdal, 31. juli 2022