Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Facebook

ONF har en offisiell Facebook-sde. Siden heter Oslo naturistforening og er den åpne tilgjengelige siden vår. Her kommer det generell informasjon. Trykk her så kommer du til vår Facebookside

I tillegg har ONF en lukket Facebook-gruppe med navn Oslo naturistforening som ble opprettet i september 2013. Det er i dag i overkant av 600 medlemmer i gruppen. Gruppen er en lukket gruppe for medlemmer og støttespillere av ONF og er i dag den mest brukte platformen for informasjon fra ONF. I gruppen tillates det ikke anonyme profiler uten personlig bilde. Trykk her for å komme på den lukkede gruppen på Facebook.