Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Personvernerklæring og samtykke til bruk av data

Personvernerklæring og samtykke til bruk av data hos Norsk naturistforbund

Personvernerklæringen nedenfor angir hvilke opplysninger som registreres om deg når du logger deg inn, hva vi bruker dem til og hvem du kan kontakte hvis det er noe du lurer på.

Ansvarlig virksomhet og brukers rettigheter

Ansvarlig virksomhet for innsamling, bearbeiding og bruk av dine personlige opplysninger slik datavernlovgivningen definerer det, er Norsk naturistforbund (heretter: NNF).

Du kan kontakte NNF via
– Post: Norsk naturistforbund, Boks 189 Sentrum, NO-0102 Oslo.
– E-post: nnf [at] naturist.no
– Mobiltlf: +47 959 64 689 (NB! Vi kan ikke motta SMS)

Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg eller gjøre bruk av retten du har til å sperre eller slette dataene. I så fall kan du kontakte oss på en av disse adressene. Hvis du ønsker å imøtegå NNF sin innsamling, bearbeiding eller bruk av opplysningene om deg slik disse personvernbestemmelsene eller deler av dem angir, kan du gjøre innsigelsene dine gjeldende per e-post eller brev til adressen ovenfor.

Brukerkonto

For alle medlemmer som registrerer seg hos oss under «Min konto» på våre nettsider opprettes det en brukerkonto. Brukerkontoen gir deg direkte tilgang med passord til dine egne, lagrede personopplysninger og tilgang til seksjoner av våre nettsider som eksklusivt er tilgjengelig for medlemmer.

Opprette medlemskonto

Disse opplysningene kreves når du oppretter en medlemskonto:

  • Brukernavn
  • E-postadresse
  • Etternavn
  • Fornavn
  • Navn på din lokalforening
  • Mobilnummer (frivillig)
  • Samtykkeerklæring

E-postadressen din trenger vi for generelt å kunne kommunisere med deg. Dessuten kan e-postadressen, eventuelt brukernavn eller mobilnummer, fungere som identifikasjon (innloggingsnavn) når du går inn på brukerkontoen din. 

Fornavn og etternavn, samt navn på lokalforening, er nødvendig for å sende rapport til lokalforeningen din over hvilke medlemmer som har tilgang til medlemsinformasjon på NNF sine nettsider. Dette gjør vi for å sikre at det kun er aktive medlemmer som har tilgang. De som ikke er medlem av en lokalforening, vil ikke ha til tilgang til medlemsinformasjon.

Hvis du ikke logger deg ut av brukerkontoen vil du automatisk fortsatt være innlogget. Vi anbefaler derfor at du alltid logger deg ut dersom du sitter ved en datamaskin der flere enn deg har tilgang.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Det er kun webmaster for NNF og webmaster for SNP (Skandinavisk naturistportal) som har tilgang på personopplysningene, i tillegg til datafirmaet som vi bruker for vedlikehold av hele nettportalen, Hannemyr Nye Medier.

Personopplysningene videreformidles bare til den lokalforeningen der du er medlem, i den hensikt å avklare om du fortsatt er medlem av foreningen. Får NNF vite at du ikke er medlem lenger, vil din brukerkonto slettes. Du kan også selv når som helst be om at din brukerkonto slettes.