Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Naturistforeninger i Norge

De ni naturistforeningene (se listen til høyre) dekker det meste av landet. Ved å klikke på en forening i listen kommer du til denne foreningens egne nettsider. For å komme tilbake hit til NNFs nettsted, klikk på "Norsk naturistforbund" i den sorte toppmenyen.

Ønsker du å bli medlem, er det den enkelte naturistforening du må ta kontakt med. Det er ikke mulig med direkte medlemskap i NNF. 

Naturistforeningene har ikke egne naturistområder - medlemmene kan istedenfor benytte seg av de tre naturistsentrene som eies og drives av egne eiendomsselskaper. Naturistforeningene konsentrerer istedenfor sine krefter på å gi medlemmene muligheter til innendørs svømming og andre sosiale aktiviteter, og å bearbeide de lokale myndigheter med sikte på å få etablert offisielle naturiststrender. Oversikt over naturiststrender finner du her