Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Knähaken

Knähaken är Helsingborgs enda nakenbad och består av en ungefär 200 meter lång sandstrand norr om Råå vallar.

Knähaken är även benämning på ett maritimt naturreservat, som finns utanför kusten på 30 meters djup och är 13,7 kvadratkilometer stort. Det är unikt med sin korallrevsliknande miljö. Starka strömmar, stabil temperatur och jämn salthalt gör att det finns mer än 530 arter ryggradslösa djur. Den art som har störst förekomst är hästmusslan, som är en viktig vattenrenare i ekosystemet. Bland övriga arter kan nämnas ormstjärna, sjögurka, havsborstmask, krabba, eremitkräfta och dödmanshand.

Bland de fiskarter som påträffats finns bl.a. klorocka.