Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

Styrelsen i Knähakens NF består av

  • Ordförande Jan Zetterström
  • Vice ordförande, webmaster Göran Fredriksson
  • Kassör Ulf Karlsson
  • Sekreterare Christina Bengtsson
  • Ledamot Åse Gustafson
  • Ledamot Ingemar Idegård
  • Suppleant vakant

 

  • Revisor är
  • Rolf Lanker