Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Dataskyddsförordningen (GDPR)

                                           
                      Hantering av personuppgifter i Knähakens NF
 
Personuppgiftsansvarig i vår förening är kassören och det går bra att kontakta honom via föreningens mejladress.
• Vi använder oss av namn och adress för utskicket av medlemstidningen.
• Namn och adress skickas till en extern kraft som Sveriges naturistförbund (SNF) anlitar och har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. 
• Vi använder oss även av medlemmarnas mejladress för att komma i kontakt med medlemmarna.
• När en medlem lämnar föreningen raderas uppgifterna i registret.