Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte i Vestviken Naturistforening på Roppestad lørdag 15.08.2020 kl. 13:00

Date: 
Lørdag, 15. august 2020 - 13:00 til Søndag, 23. juni 2024 - 0:52

Stedsnavn

Roppestad fristrand
Farrisveien 863, 3284 Kvelde
Norge
59° 9' 9.9" N, 9° 54' 29.7612" E
NO
NB! Grunnet Coronapandemien og Regjeringens strakstiltak ble alle kulturarrangementer og andre arrangementer hvor mange samles forbudt. Som følge av dette ble årsmøtet i VVNF utsatt på ubestemt tid. Siden ting er mer normalisert og åpnet opp nå ønsker styret i Vestviken naturistforening å kalle inn til årsmøte, som vil bli avholdt i forkant av Laksefesten, lørdag 15.08.2020.  Innkalling til årsmøte 2019 Vestviken Naturistforening vil avholde sitt årsmøte lørdag 15.08.2020 kl. 13.00 på Roppestad fristrand. Frist for å melde inn saker skriftlig til styret var innen tirsdag 18. februar 2020. Saker kan sendes styret på epost til styret [at] vvnf.org eller: Utdrag fra vedtektene § 11: Kun saker som er innsendt styret skriftlig minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av personer unntas fra 4-ukers fristen. Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer, som har betalt årskontingent, godtas. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før årsmøtets start, kan et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, dersom dette har betalt medlemskontingent. Velkommen! Vedlegg (pdf-format) Åpnes i nytt vindu