Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Innkalling til årsmøte i VVNF onsdag 18. mars 2020 kl. 18.30

http://www.scandinavianaturist.org/vvnf/sites/se.vvnf/files/RM_450.gifVestviken Naturistforening - VVNFVVNF-logo_liten.jpg

 

Innkalling til årsmøte 2020

VESTVIKEN NATURISTFORENING

HAR DEN GLEDE Å INVITERE TIL  

Årsmøte 2020

Vestviken Naturistforening vil avholde sitt årsmøte onsdag 18. mars 2019 kl. 18.30 – 20.30 på Holms Motell, ved Ringdalkrysset på E18 mot Larvik.

Det blir enkel servering av kaffe og rundstykker. En av de frammøtte vil få en flaske vin som gave, etter loddtrekning. Det vil bli delt ut INF-merker for 2020, forutsatt at vi har mottatt disse i tide, til de som har med seg naturistpasset. 

Vi minner om at saker må være meldt skriftlig til styret innen
tirsdag 18. februar 2020. Saker kan sendes styret på epost til styret [at] vvnf.org eller:
Vestviken Naturistforening
Postboks 67
3284 Kvelde

Utdrag fra vedtektene § 11:
Kun saker som er innsendt styret skriftlig minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av personer unntas fra 4-ukers fristen.

Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer, som har betalt årskontingent, godtas. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før årsmøtets start,
kan et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, dersom dette har betalt medlemskontingent.

Holms Motel ligger mellom Larvik og Sandefjord, 100 meter fra E18 ved Ringdalkrysset og bare 13 km fra Sandefjord lufthavn Torp.

Velkommen!

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/x7Az90uC0FlqG1NQNJvbQl7YtYRlnWzoqu2O_ZLb9xIKhYpJarh3aZrZ_qlU6_VKMQpRwI5_nDi9FsJOqf0XSQHw_6yv1VK7rhIBScGS2g=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Med vennlig hilsen

Morten Thorvaldsen, kasserer
på vegne av styret i Vestviken Naturistforening

Stedsnavn

Holms Motell
Gamle Ravei 345, 3270 Larvik
Norge
59° 6' 21.6612" N, 10° 6' 47.1816" E
NO