Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte i Vestviken Naturistforening 20.03.2019 kl. 1830

Date: 
Wednesday, 20. March 2019 - 18:30

Location

Holms Motel
GAMLE RAVEI 345 3270 Larvik
Norway
59° 6' 21.9456" N, 10° 6' 47.6964" E
NO

Innkalling til årsmøte 2019

 

Innkalling til årsmøte 2019

 

Vestviken Naturistforening vil avholde sitt årsmøte tirsdag 20. mars 2019 kl. 18.30 – 21.00 på Holms Motel, restaurant og business center, ved Ringdalkrysset på E18 mot Larvik.

Det blir enkel servering av kaffe og rundstykker. En av de frammøtte vil få en flaske vin som gave, etter loddtrekning. Det vil bli delt ut INF-merker for 2019, forutsatt at vi har mottatt disse i tide, til de som har med seg naturistpasset. 

Vi minner om at saker må være meldt skriftlig til styret innen tirsdag 20. februar 2019. Saker kan sendes styret på epost til styret [at] vvnf.org eller:
Vestviken Naturistforening
Postboks 67
3284 Kvelde

Utdrag fra vedtektene § 11:

 

Kun saker som er innsendt styret skriftlig minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av personer unntas fra 4-ukers fristen.

Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer, som har betalt årskontingent, godtas. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før årsmøtets start, kan et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, dersom dette har betalt medlemskontingent.

Velkommen!

Vedlegg (pdf-format) Åpnes i nytt vindu