Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Sjøhaugs historie

Fra Sjøhaugs tidlige historie

På slutten av 70-tallet nedsatte ØNF (Østlandets Naturistforening) en komite som skulle være på utkikk etter en eiendom på sør-østlandet som kunne egne seg til naturistområde.

Foreningen ønsket et sted for medlemmene av Østlandets naturisforening ØNF, et sted hvor en kunne ta imot naturister fra hele landet og ikke minst utenlandske naturister.

Så en dag i slutten av oktober 1979 satt Gudleif Myhre på toget fra Bergen til Oslo og leste en 3 dager gammel Aftenposten.Han oppdaget følgende annonse:

Ferie-eiendom, Jeløya
I Kjørbukta på nord-øst siden av Jeløya er en eiendom som har vært benyttet til feriekoloni for barn tilsalgs. Eiendommen er på ca. 50 mål, med 400 m strandlinje. Verditakst 1.6.78: kr. 1 940 000.

Salgssum: kr. 1 500 000. Henv.: Stiftelsen Norsk Pensjonistskole, v/Knut B. Andersen, formann. Torggt 10, Oslo 1. Tlf: 02/33 10 75

Det ble visning på Jeløya, og ØNF’s styre ble informert. Første møte ble på Veitvedt samfunnshus 24.november. Der ble muligheter for kjøp diskutert på kryss og tvers. Finansiering skulle skje ved andelstegning.

Andelenes størrelse ble satt til 500,-. Et interim styre ble valgt for å forberede en konstituerende generalforsamling.

Nyttårsaften 1979 ble innkalling til generalforsamling klargjort og pakket hos familien Skagestein. På Tveita samfunnshus den 19.januar 1980 fant generalforsamlingen sted.

Det var da innbetalt 150.000,- i andelskapital og lovt innbetalt ytterligere kr. 80 000,- tilsammen 460 andeler fordelt på 261 andelshavere. Kjøp ble vedtatt under forutsetning av at bankfinansieringen gikk i orden,

og det ble valgt et styre.

Tilsagn om et lån på kr. 500 000,- fra Landsbanken(Vår bank og forsikring) kom den 8.februar 1980, og man hadde tilsagn om ytterligere kr. 600 000,- fra en annen finansinstitusjon.

Konsesjonssøknad ble sendt, kjøpekontrakt undertegnet. Det ble senere inngått en avtale med selger om leie av Sjøhaug den første sesongen for kr. 15,000,- pr måned. Påsken 1980 var start av første sesong.

I første omgang ble det vasket og luftet et rom i 1 etg. på Sjøhaug. Etterhvert ble alle hytter og hus rengjort. Påskeaften var det rømmegrøtfest i resepsjonen. Hver helg utover våren gikk med til å rydde,innrede

og bære møbler frem og tilbake. Det var 200 svarte jernsenger på stedet. De ble delvis gravd ned i en gammel brønn og delvis solgt til en skraphandler.

Den 31. Mai 1980 var det stor åpningsfest.

Den 4.september 1980 ble Andelslaget Sjøhaug gitt konsesjon på erverv av Sjøhaug gnr.15 bnr.3 i Moss kommune. Tilstrekkelig lån og egenkapital var skaffet og 1.500.000 kr ble innbetalt til

Stiftelsen Norskpensjonistskole. Dermed var kjøpet en realitet.

I 1981 ble dusj og toalettanlegget noe oppjustert. Bidetrommet ble til en skikkelig kvinne dugnad. På toppen ble det hogd trær, brøytet stubber og røtter. Flaggstengene på tunet kom på plass.

Ny grill ble murt opp, og igjen kunne vi grille et helt lam på St.Hansaften.

Høsten 1981 ble det klart at man skulle søkt helserådet om godkjennelse for drift til campingplass.Søknad ble sendt, men for sesongen 1982 ble det søkt om dispensasjon.

Helserådet dispenserte også fra kravet om adskilte toaletter for herrer og damer.

I 1983 måtte plassen stenges. Midlertidig tillatelse til drift ble avslått p.g.a for dårlig utslipp, og reguleringsplanen var ikke godkjent. Som eiere kunne vi bruke plassen og ta imot gjester.

Vi kunne ikke ta imot betaling for campinggjester, men ingen kunne nekte oss ta imot gaver. Livet og arbeidet gikk sin gang også denne sommeren. Det ble en gedigen dugnad p.g.a kloakkanlegget.

En lten traktorgraver, et fåtal medlemmer og hjelp fra Moss dykkerklubb, ble septiktanker og avløpsrør grav ned.

18.august 1983 ble reguleringsplanen for Sjøhaug vedtatt av Moss reguleringsråd. Til å begynne med var det mange gjester med telt, etterhvert også campingvogner, både tilreisende og fast plasser.

Det ble laget terasser oppover veien for å få plass til flere vogner.

Høsten 1991 ble toalettbygningen utvidet med handicaptoalett og badstuen kunne innvies.

Høsten 1992 ble det boret etter vann, så med dette skulle stedet være sikret rent vann i rikelige mengder.

I løpet av årene som har gått er det mange som har vist positiv interesse for Sjøhaug. Allerede første året var NRK på stedet og gjorde opptak til programserien ’Kroppen Vår’, Norge rundt

og Østlandssendingen har også lagd reportasjer fra stedet.


Bildene er fra Aftenposten i 1980


Faksimile av bilde fra Sarpborg Arbeiderblad 7/1/2012
Fotograf Jarl M. Andersen 
Bildet er tatt første sommeren 1980

Bilde tatt i Sjøhaugs begynnelse. Interessant å se alle bilene på terassen, samt alle båtene ved odden til venstre.

Legg også merke til at "Terassen" ikke er opparbeidet enda. Vi ser en buss i en opparbeidet "Dalen"  


Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv

Tatt 1968


Før naturistene kjøpte Sjøhaug

Sjøhaug ble jo kjøpt av Stiftelsen Norsk Pensjonistskole, som igjen hadde kjøpt stedet av Betalende Feriekolonier.

VI har funnet gamle klipp fra Aftenposten som beskriver dette

Kungjøringen var å finne i Aftenposten den 4.8 i 1927

I perioden 1927/28 ble Solrabben reist og her kan vi lese om innvielsen av bygget. Den gang ble Vangen benyttet for unge jenter

Sjøhaug for større jenter og Solrabben ble guttenes sted. De voksne arbeidende bodde i hyttene

27.7 1961 kunne følgende bildes ses i Aftenposten. Her står de ned mot dagens Petanque-bane.