Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Velkommen forts

Velkommen til Sjøhaug naturistsenter (forts.)

Sjøhaug naturistsenter er en campingplass for organiserte naturister som er medlemmer av foreninger tilsluttet Norsk naturistforbund -NNF eller utenlandske naturistforeninger tilsluttet Internasjonale Naturist Føderasjon -INF.  Hvis du er ny og ikke er medlem av en lokal naturistforening i Norge er det mulig å komme som gjest inntil to dager. Sjøhaug naturistsenter er en privat campingplass som eies av medlemmene i Sjøhaug og ledes av et styre. Utviklingen av plassen gjøres derfor av medlemmene. Du må ikke være medlem av Sjøhaug for å være gjest, men hvis du ønsker fast plass må du være medlem først.

På Sjøhaug står felleskapet sterkt. I sesongen er det mange aktiviteter som petanque, volleyball, fellesgrill på lørdag osv. Dette samler mange, og det er vanligvis lett å komme i kontakt med folk. Om du kommer for å overnatte eller bare tar en dagstur, skal du være velkommen til å være en del av felleskapet.

<== Tilbake