Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Vårdugnad

Årets første dugnad er satt opp til lørdag 22. april 23. Andre dugnad er 29. april 23. Ber om at dere gir innspill på hvilke oppgaver dere kunne tenkt dere å utføre på listen som er vedlagt. Skulle det være oppgaver som trengs å gjøres som vi ikke har fått med på listen settes det pris på om dere gir en lyd.

Mvh Styret Sjøhaug Naturistsenter SA

Location

Sjøhaug naturistsenter SA
Sjøhaugveien 61
Norway
NO
Repeats every week every Saturday until Sat Apr 29 2023.
Saturday, 22 April, 2023 - 00:00
Saturday, 29 April, 2023 - 00:00