Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Naturismediskusjonskvelder

Med gjenåpningen av samfunnet i 2022, etter korona nedstengningen siden 2020, dukket også ønsket om flere aktiviteter i ONF opp, ut over lørdagssvømming på Linderud. I forkant av årsmøtet inviterte ONF derfor til tre naturismediskusjonskvelder. Deltagelse var åpent for alle medlemmer og det var absolutt ingen kleskode. De fleste valgte å benytte denne anledningen til sosialt samvær uten klær.

Temaene for første kveld var «Hva er naturisme for deg og hva som skal være naturismens mål», tema for kveld to var «hvordan synliggjør vi ONF, og hvordan vi skaper oppmerksomhet og debatt om naturismen». Tema for tredje kveld var «hva ONF skal drive med, og hvilke aktiviteter og arrangementer vi ønsker oss».

Det var veldig fint å få anledning til å uforstyrret diskutere forskjellige aspekter ved naturismen, og diskusjonene varte langt utover kvelden. Samfunnsperspektivene på naturismen kom raskt fram: Vi ønsker å synliggjøre naturismen for folk flest som en motpol til kroppsfikseringen og seksualiseringen av nakne kropper i samfunnet. Vi erfarer at både ungdommer og voksne tror at nakne kropper skal se ut som de redigerte bildene i reklame, sosiale medier, pornografi og film. Utfordringen er at mens dette gjør at behovet for naturisme er større en noen gang som våpen mot denne utviklingen, så framstår også helt vanlig uperfekt nakenhet som skumlere. Dette forsterkes også av sensurreglene til Facebook og Instagram som blokkerer innhold og kan sperre kontoer ved det minste hint av kjønnsorganer eller kvinnelige brystvorter. Sammen bidrar dette til å skape unaturlige relasjoner til kropp – både egen og andres.

Det var enighet om at naturisme for oss er å ha et avslappet forhold til egen og andreskropp og at det reelle skillet mellom naturisme og nudisme ikke er særlig stort. Vi problematiserte hva folk innenfor bevegelsen legger i begrepene, og at noen føler behov for holde på dette skillet for å vektlegge at de bare er nakne når det er «naturlig», f.eks når man bader eller soler seg. Hva som oppleves som en naturlig situasjon å være naken i, er helt subjektivt.

Det var flere av deltakerne som ikke hadde opplevd sosial nakenhet med andre naturister før, og det var stor entusiasme for å fortsette med et mer variert tilbud til medlemmene våre framover. På den tredje kvelden myldret det med gode idéer – grilling, diskusjonskvelder, brettspillkvelder, fjordbadstuleie og klesvalgfrihet på årsmøter og andre arrangementer.