Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

 

Styrelsen väljes vid årsmöten i mars på så sätt att hälften av styrelsen väljes ett år och andra hälften det påföljande året. Detta i syfte att få kontinuitet i styrelsearbetet.

Mailadress till styrelsen

styrelsen@gustavsbergscamping.se(link sends e-mail)

Styrelse 2024

Ordförande
Alf Johansson
Mandat till årsmötet 2026

Vice ordförande, medlemsregistret, webb
Helen Langer
Mandat till årsmötet 2026

Kassör, Bokning/Bemanning
Roger Eklund
Mandat till årsmötet 2025

Inköp
Agneta Jakobsson
Mandat till årsmötet 2026

Bygg och Fastighet
Tom Granqvist
Mandat till årsmötet 2025

Fest och arrangemang
Gohar Robertsdotter
Mandat till årsmötet 2025

Sekreterare
Lisa Skog
Mandat till årsmötet 2025

Adjungerade

 

 

 Föreningens revisorer: Magnus Agerberg  och Sven-Erik Kilsten, Revisorssuppleant Anette Lund

Valberedningen består av :Jan Persson (sammankallande), Charlotta Roxenrot, Kajsa Saari

Ovanstående personer är valda vid föreningens Årsmöte 31 mars 2024 eller tidigare.