Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Historia

Gustavsbergs historia

 
 
 
 
Vy mot gården Gustafsberg då seklet var ungt. Personerna på bilden är oidentifierade, men med stor sannolikhet är det Lantbrukare Lars-Erik Larsson som med sitt hov poserar framför det vackra huset. Originalglasplåten, som är i storlek 18x24 cm, är inte riktigt knivskarp. Fotografen var den i Nora välkände K.G.F.Norberg (1862-1926).
 
Vy mot gården från samma plats som den vänstra bilden. Denna bild är dock äldre, kanske 5 år tidigare än den andra, vilket man kan se på växtligheten och träden. På denna bild figurerar en okänd jägare med skarpladdad bössa och från vänster kommer en hund honom till mötes. Obs de två damerna vid huset, samt paret som kikar fram bak gardinen uppe i ett av övervåningens fönster. Fotograf K.G.F.Norberg omkr.1898-1900.
 
Gustavsberg köptes in av Örebro stad omkring 1930 för att bedriva barnkoloni. Verksamheten bedrevs fram till 1975 då Nora kommun köpte marken med tillhörande byggnader. Gustavsberg stod sedan öde i åtta år tills NBS tog det i anspråk 1983. Då hade byggnaderna och marken omkring börjat förfalla och blivit ett tillhåll för ungdomar.
Sommaren 1982 skrev Naturistföreningen Bergslagens Solsport (NBS) ett brev till Nora kommun och anhöll om att få nyttja Gustavsberg som ett eget campingområde.
Den 2 maj 1983 klubbade kommunstyrelsen den förhandlingsuppgörelse som träffats mellan NBS styrelse och representanter från Nora kommun.
 
 
Många villiga människor fanns överallt för att iordningställa Gustavsberg. Man röjde vass, slog gräs och sly och gjorde en provisorisk bastu. Gungor, sandlåda och andra lekredskap kom upp liksom ett volleybollnät. Första sommaren kom cirka 90 olika campinghushåll!
 
Gustavsberg invigdes officiellt som naturistcamping och nakenbad den 2 juli 1983. Till invigningen hade alla från Nora kommun som varit involverade i iordningställandet inbjudits samt journalister från flera tidningar.
 
Från invigningen 1983.                           Foto Gert Glantz
Åren efter fortsatte arbetet med att rusta upp Gustavsberg. Bland annat kördes sand till badplatsen, rummen i Arken målades och tapetserades, bastubyggnaden helrenoverades, bryggor lades ut, belysningsarmaturer sattes upp, varmvattenberedare med anslutning till dusch och disk installerades.
 
                                
 
Sedan 1985 varje år i juli inträffar på Gustavsbergs camping en sk Norgevecka. Det är ett utbyte mellan naturistföreningarna NBS och den norska vänföreningen Mjösområdets Naturistforening. Då hålls bland annat den årliga räksupén där alla campinggäster är hjärtligt välkomna.
 
Gemenskap från en sådan Norge-vecka.  Foto Gert Glantz
 
 
Den 27 juni 1985 hölls Sveriges Naturistförbunds Riksmöte på Gustavsberg. 52 fysiska mandat från 16 olika föreningar kunde uppropas när Riksmötet öppnades, vilket var svenskt rekord.
Från riksmötet 1985.                              Foto Gert Glantz
 
Den 11 juni 1985 undertecknades ett femtonårigt upplåtelseeavtal för Gustavsberg mellan NBS och Nora kommun. Det året anställdes också för första gången en campingvärd.
 
1986 var aktiviteterna många och mycket arbete lades ner i den fortsatta upprustningen av Gustavsberg. Bland annat erbjöd Nora kommun att NBS fick arrendera området söder om det ursprungliga Gustavsberg.
 
1987 tecknade NBS ett nytt arrendeavtal med Nora kommun om området söder om Gustavsberg. Kommunen köpte in och iordningställde ett nytt toaletthus som placerades bredvid det gamla.
 
1990 var det stora byggåret på Gustavsberg. Ny toalett- och duschbyggnad byggdes och 60 campingplatser fick tillgång till el. Den 1 juni slöts ett nyttjanderättsavtal till Gustavsbergsområdet som ska gälla i 20 år.
1992 sattes nytt rekord i antalet gästnätter, vilket slutade på 9 771. Många utländska gäster besökte Gustavsberg denna sommar, främst från Holland och Norge.
 
Genom åren har arbetet med att rusta upp Gustavsberg fortskridit och gör så fortfarande. Bland annat så har Arken målats av frivilliga som klättrat på stegar och gjort ett fantastiskt arbete. Alla säsongscampare hjälps åt med städning för att hålla kostnaderna nere. Campingvärdarna turas om att tjänstgöra beroende av egen närvaro.
 
Den gamla fina vedeldade bastun har nu totalrenoverats invändigt och fått en veranda ut mot sjön. Ett underbart ställe att koppla av på med en bedårande utsikt.