Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Arrangemang

Styrelsen har beslutat att gemensamt midsommarfirande och vänskapsveckan inte kommer att bli av i år pga Covid-19.

 

Öppethållande

Säsongsplatser 15 april – 30 september, vintercamping fr o m den 1 oktober

Säsongen: 25 maj – 30augusti

För- och eftersäsong  (receptionen oregelbundet bemannad)

 

 

Planerade arrangemang för säsongen 2021

PGA covid-19 så är det f.n inga gemensamma arrangemang i föreningens regi förutom Vårstad och Höststäd.