Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte 2021

Date: 
Torsdag, mars 25, 2021 - 18:00 to 20:00

Innkalling til årsmøte 2021
Asker og Bærum naturistforening

Hvor: opplysninger kommer
Når : 25. mars 2021 kl 18.00

ÅRSMØTE ABNF 2021

ABNF sitt årsmøte avholdes 25. mars 2021 kl. 18.00.

Forslag til årsmøtet må sendes til abnf@naturist.no eller ABNF, c/o Eva I. Knudsen, Jernbanegt.8, 3044 Drammen innen 12. februar 2021.

Korona restriksjonene avgjør om møtet avholdes på nett eller i møtelokale. Informasjon angående hvordan møtet avholdes blir lagt ut på Facebook og hjemme siden til ABNF når tiden nærmer seg.

Vi ønsker alle medlemmer som har betalt kontingenten sin velkommen til Årsmøtet. Gjerne møt opp, deres tilbakemeldinger og tilstedeværelse er en viktig sak. Sakspapirene legges ut via lenk her.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godtkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å undertegne protokollen

4. Styrets beretning for 2020

5. Regnskap for 2020 og godkjenning av revisjonsberettning
    for 2019 og 2018

6. Innkomne forslag

7. Forslag til budsjett for året 2021

8. Valg

9. Avslutning