Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Gustavsbergs camping

Den verksamhet som engagerar de flesta och som är den mest omfattande är den ackrediterade naturistcampingen Gustavsbergs Camping.

Föreningen arrangerar också inomhusbad under vintersäsong.

Sedan är ju NBS en naturistförening och som sådan arrangerar föreningen en hel del aktiviteter varav de flesta är förlagda till sommarsäsongen och Gustavsbergs Camping.