Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelse

Styrelsen väljes vid årsmöten i mars på så sätt att hälften av styrelsen väljes ett år och andra hälften det påföljande året. Detta i syfte att få kontinuitet i styrelsearbetet.

Mailadress till styrelsen

styrelsen@gustavsbergscamping.se

Styrelse 2019
Ordförande, campingansvarig, receptionsansvarig Sven-Erik Kilsten Mandat till årsmötet 2022

Byggansvarig

Bård Ola Bråten Mandat till årsmötet 2022
Kassör, Marknadsföring, medlemsregistret. Siv Johansson Mandat till årsmötet 2021

BA och Tillsammans, statistik

Roland Ekbäck Mandat till årsmötet 2021
Webbansvarig, vice ordförande Glenn Sjögren Mandat till årsmötet 2022
FA grupp ansvarig Gro Mette Wang

Mandat till årsmötet 2021

Sekreterare Gunilla Thorild Wall

Mandat till årsmötet 2021

Adjungerade: Arne Eriksson Markansvarig

Adjungerade: Gohar Abrahamyan Barn och ungdomsansvarig

 

 

 Föreningens revisorer:Niclas Elwing Saxius och Katarina Bäverstrand , Revisorssuppleant Erich Floderer

Valberedningen består av :Agneta Jacobsson (sammankallande) , Anders Skog, Mats Gillström

Ovanstående personer är valda vid föreningens Årsmöte 18 Juli 2020 eller tidigare.