Skandinavisches Naturistportal | FKK-Karte | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Nyheter fra Rogaland Naturistforening

 

Her vil vi legge inn korte og viktige beskjeder.  Det kan være endring av badetider, badinger som plutselig utgår etc.  Så her kan det lønne seg å følge med.

Innebad i 2017

RNF har nå fått innvilget søknaden om fortsatt bruk av svømmehallen i Kannik for kommende år.

Bassenget kan benyttes i tidsrommene 2. januar - 26. mai og 4. september - 1. desember bortsett fra på skolens fridager.Første badedag etter ferien er fredag 8. september kl 18.30 21.00

Ta med familie og venner på byens kjekkeste innebad!!

 

Årsmøtet 2018

 

HUSK! Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 31 januar 2018 (jfr. vedtektene). Årsmøtet er foreløpig ikke berammet.
 

 

 

 

 

 

 

 

Standort

Norwegen
58° 44' 2.418" N, 5° 33' 22.806" E
NO