Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

Styrelsen i Knähakens NF består av

 • Ordförande Jan Zetterström
 • Vice ordf., webmaster Göran Fredriksson
 • Kassör vakant
 • Sekreterare Åse Gustafsson
 • Ledamot Ulf Karlsson
 • Suppleant Christina Bengtsson
 • Suppleant vakant

 

Valberedningen består av

 • Christer Ericson (sammankallande)
 • Ingemar Idegård

 

Revisorer är

 • Rolf Lanker
 • Bertil Gunneman (suppleant)