Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte 2018

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Vestviken Naturistforening - VVNF

Innkalling til årsmøte 2018

Vestviken Naturistforening vil avholde sitt årsmøte tirsdag 13. mars 2018 kl. 19.00 – 21.00 på Sandefjord Motorhotell.

Det blir enkel servering av kaffe og rundstykker.

Vi minner om at saker må være meldt skriftlig til styret innen tirsdag 13. februar 2018. Saker kan sendes styret på epost til styret [at] vvnf.org eller:
Vestviken Naturistforening
Postboks 67
3284 Kvelde

Utdrag fra vedtektene § 11:

Kun saker som er innsendt styret skriftlig minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av personer unntas fra 4-ukers fristen.

Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer, som har betalt årskontingent, godtas. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før årsmøtets start, kan et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, dersom dette har betalt medlemskontingent.

Sandefjord Motorhotell ligger på Fokserød, rett ved COOP Obs Stormarked, ved avkjørselen til Sandefjord Lufthavn – Torp.

 

Velkommen!

Vedlegg (pdf-format) Åpnes i nytt vindu

Location

Sandefjord Motorhotell
Fokserødveien 21 3241 Sandefjord
Norway
NO