Viktig information

Information om vår hantering av riskerna för spridning av Corona-virus.

I Sverige finns idag inga krav från myndigheterna på att begränsa verksamheten vid campingplatserna. Dock är alla tillställningar såsom fester och medlemsmöten för över 50 personer inställda.

På campingen finns information om handhygien och vi uppmanar alla till att tvätta händerna ofta. Detta är särskilt viktigt i toalettområdet och i köket. Pga. viruset har vi bestämt att bastun är stängt tillsvidare.

Vi ska tillsammans vara extra noga med rengöring av kontaktytor som t.ex. spolknappar, kranar, belysningsknappar, dörrhandtag och liknande.

Nära kontakt ökar risken för smittspridning och det finns större risk för det inomhus än utomhus.

Det viktigaste för oss är gästernas och värdarnas säkerhet. Vi ber alla att tänka på att inte besöka campingen om man känner sig det minsta förkyld. Vi vet att extra städning och god personlig hygien skapar en trygg miljö och är avgörande för campingens överlevnad. Vi är övertygade om att säkerhet kommer att värderas högt när våra medlemmar planerar årets semester.

Håll dig informerad.

Väl mött!