Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

NYA DACKEBO

Som många säkert känner till så har vår gamla trotjänare DACKEBO rivits för att få plats med en nyare och bättre variant som vi för tillfället har döpt till "NYA DACKEBO". Orginellt eller hur?
Detta kommer att bli en kostsam historia och vi vädjar därför till medlemmar och andra intresserade att stödja oss med bidrag i olika storlek. Bidragen kan sättas in på vårt
bankgiro: 5828-6014 eller så kan man använda Swish och då är numret 1233360955. Märk inbetalningen med "Gåva Nya Dackebo".

Det är vår förhoppning att det hela ska stå klart till säsongen 2019.

De som skänker lite större summa (minst 1000 kr) kommer att hedras med namn på den tacktavla som kommer att sättas upp.