Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Trädklippning på Solhejdan!

Hej alla säsongscampare,

Vi vill bara meddela att, med början idag, kommer en trädvårdsfirma att arbeta med beskärning och nertagning av i princip samtliga träd inom Solhejdans campingområde. Detta är ett arbete som varit eftersatt i många år och trots några tappra försök av entusiastiska frivilliga, är uppgiften oss övermäktig. Styrelsen har således beslutat att detta arbete utförs på entreprenad, en gång för alla…

Med några få undantag kommer alla träd att tas ner till 2,25 – 3 meters höjd i de fall detta är möjligt för att träden skall klara sig. Arbetet utförs av arborister som är proffs inom området och vet vad som är möjligt och lämpligt. Alla tallar inom området kommer att tas bort helt och stubbfräsning kommer att ske på öppna ytor.

Arbetet kommer troligen att pågå fram till mitten av november och ni är naturligtvis välkomna ner och följa arbetet utan att ni stör arbetarna, eller har synpunkter på deras arbete.

Från och med nästa säsong kommer det att vara tydlig kontroll av att ni själva vid säsongsslut klipper ner träden vid er plats till samma höjd som nu sker. Yttre miljö kommer att ansvara för att detta sker med alla andra träd där säsongscampare inte är placerade.

Vi hoppas naturligtvis att detta kommer att leda till en ljusare och mer lättskött camping framöver och önskar er alla hjärtligt välkomna tillbaka till en skön naken säsong i början av april…

Mikael Bång, genom styrelsen.

Tags: