Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Kontakt / Bestillingsskjema

Sjøhaug naturistsenter SA

Org.nr: 974.686.686,

Besøksadresse:
Sjøhaugveien 61, 1514 Moss

Postadresse:
Sjøhaug Naturistsenter SA, Postboks 803 Sentrum, 0104 Oslo


Telefon til bestyrer +47 900 49 354

For priser se HER

Betaling gjøres til kontonr. 1607.56.12374. Merk innbetalingen med navn, adresse og hvilken periode betalingen gjelder.

Bestilling er ikke gyldig før betaling er registrert hos oss.

Ved avbestilling senere enn to uker før ankomst refunderes ikke betalingen.

----------------------------------------

Bruk helst skjemaet under for booking/forespørsel :   E-post kan brukes hvis du oppgir alle opplysningen i skjemaet, og sender det til bestilling.sjohaug @ naturist.no (uten mellomrom før og etter @) 

wf      
wf      
wf      
wf      
wf