Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Värmlands Naturistförening

 

Föreningen Värmlands Naturistförening är den orginistation som driver Sandvikens Fribad och Camping.

Medlemsavgift och vad den ger:

Medlemskap kostar 300 SEK för enskilda och 450 SEK hushåll medlemskap, år 2022 för alla som är folkbokförda på den adressen.

Ditt medlemskap i föreningen ger dig också medlemskap i Sveriges Naturistförbund (SNF) och International Naturist Federation (INF)
vilket ger dig tillgång till de flesta naturistplatser i världen.

För att undvika dyra brevutskick, så önskar vi vi nå alla medlemmar via e-post

​Anmäl därför gärna din e-postadress till sekreteraren: sekreterare@sandvikensnc.se  

Våra stadgar finns som pdf-fil och länk till denna finns längst ner på sidan.

Mejl adresser till styrelsen:

Ordförande:                ordforande@sandvikensnc.se

Kassör:                       kassor@sandvikensnc.se

Sekreterare:               sekreterare@sandvikensnc.se 

Campingansvarig:     campingansvarig@sandvikensnc.se

Medlemsansvarig:     medlemsansvarig@sandvikensnc.se