Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte ONF 2019

I år blir årsmøtet onsdag 27 mars klokka 18.30. Vi prøver oss med et nytt møtested, og har fått låne stua i Johan Castbergs vei 39 på Haugerud. Det er et kvarter å gå fra Haugerud t-banestasjon (bane 2 Ellingsrudåsen) og 7 minutter fra Haukåsen skole (buss 69). Dersom du er dårlig til beins kan vi hente på Haugerud T-bane, gi beskjed seinest dagen før på e-post eller tlf. 98630861.

Papirer finner du her og på ONF sin facebookside.

Dersom du ønsker å sitte i styret, ta kontakt!

Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingenten for 2019. Den er uforandret fra de siste årene:

• Enkeltmedlemmer: kr 350,-
• Ektefeller/samboere: kr 550,- (kr 275,- på hver) 
• Ungdom 17–27 år: kr 250,-
• Trygdede: kr 250,-
og innbetales til konto: 9001 06 01672.

Håper vi ses i 2019!

Hilsen Oslo naturistforening 

v/ Helle Linné Eriksen (leder)