Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Omfattande driftsproblem för e-post!

Hej! Vi måste tyvärr informera om att våra driftsproblem med e-post ej ännu är avhjälpt. Styrelsen har i samarbete med e-postleverantören försökt åtgärda problemet. I praktiken betyder det att all korrespondans som skickats per e-post från den 14/12 2020 till följande e-postadresser (styrelsen, kassör, sekreterare, webmaster, allmän info, valberedningen och ordförande) måste skickas om då den ej kommit fram och kommer inte heller att komma fram. Mejla igen fast då till reception.svanrevet [at] telia.com. Ber om ursäkt för besväret det medför.

Vänligen Styrelsen

Tags: