Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Nytt styrelseprotokoll på medlemssidorna

Nu finns protokollet från styrelsens möte 2018-11-15 utlagt på medlemssidorna.

Tags: