Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

NF Bergslagens Solsport (Tillsammans nr 4 2020)

 

Höstmötet den 12 september startade kl 09.00 med samling vid Arken för fördelning av uppdrag. Uppslutningen får betecknas som god med tanke på att det pågår en pandemi. Det är lite vemodigt när den dagen kommer för då stänger campingen igen och säsongen är över.  Efter alla förberedelser med att göra campingen klar för vintern bjöd föreningen på varmkorv och fika, vilket smakade väldigt gott.

När alla hade fått lite i magen hälsade ordföranden alla välkomna och tackade för allt jobb som gjorts. Representanter för de olika grupperna rapporterade i korta drag vad som hänt under året. Tyvärr har ju pandemin satt sina spår och alla gemensamma aktiviteter har ställts in. Även grupperna som ansvarar för underhållet har legat lågt denna säsong. Det enda som varit sig likt är väl att gräset behövts klippas och visst nödvändigt underhåll gjorts.

Höstmötets huvudsakliga uppgift är att fastställa avgifter för kommande år. Detta beslutades på mötet:

- Säsongsavgifterna lämnas oförändrade.

- Campingavgifterna lämnas oförändrade

- Vintercampingavgiften förblir densamma, d v s 800 kr. Elkostnad tillkommer. - Medlemsavgiften förblir densamma, dvs hushållsmedlem (par) 550 kr, ensamstående medlem 350 kr.

I år är första året vi använt vårt nya bokningssystem Sirvoy som hanteras via webben.  Systemet har varit lätt att använda för både campingvärdar och bokande gäster. Hitills under detta år har 53% av alla gäster bokat plats via webben i bokningsystemet. Det måste ses som ett mycket bra resultat Även kontanthanteringen har minskat mycket tack vare Sirvoys bokningssystem via webben. 

Information från Valberedningen

Vid årsmötet 2021 är följande val aktuella:

I styrelsen ska ny kassör väljas (nuvarande är Siv Johannson). Tre ledamöter på två år, i tur att avgå är Gunilla Thorild Wall, Gro Mette Wang och Roland Ekbäck. 

Vi ska också som vanligt välja två revisorer och en revisorssuppleant på vardera ett år samt förstås en valberedning på tre personer.

Observera att nomineringar till styrelse och revisorer ska ske innan årsskiftet, enligt våra stadgar.

Har du några förslag, kontakta någon i valberedningen. Agneta Jacobsson (sammankallande) aglajac@yahoo.se, Anders Skog och Mats Gillström.

Påminnelse om att inomhusbaden fortsätter

Badtiderna är 17.00 – 19.00 första lördagen i månaden. Insläpp är 16.45 – 17.00.

Första baddag för hösten är 3 oktober, sedan följer 7 november. 5 december blir sista baddagen för hösten. Vi börjar efter nyår med 2 januari, 6 februari, 6 mars och sista baddagen våren 2021 är 3 april.

Samma pris som tidigare d v s 50 kronor för vuxen, 20 kronor för barn

(under 6 år gratis) och 30 kronor för pensionär. Ta med egen fikakorg.

Efter badet hjälper de som badat till med grovstädning.

Välkomna till naturistbad i Nora simhall!

Observera att tiderna för inomhusbadet kan förändras eller tas bort på grund av pandemin. Uppdateringar sker på webben. Naturistföreningen Bergslagens Solsport

Vill du veta mer om oss

Skriv en rad till styrelsen@gustavsbergscamping.se

Följ oss på webben www.scandinavianaturist.org/Bergslagen

Kontaktuppgifter

Ansvarig utgivare

Sven Erik Kilsten, ordförande i NBS

ordforandenbs@gustavsbergscamping.se

0706–313304

Kassör och medlemsregistret

Siv Johansson

kassor@gustavsbergscamping.se

NBS Bankgiro 5670–4455

Kontakt med styrelsen

styrelsen@gustavsbergscamping.se

Hemsida NBS

www.scandinavianaturist.org/Bergslagen

Hemsida Gustavsbergs camping

Här kan du hålla dig uppdaterad på vad som händer på campingen som NBS driver. www.gustavsbergscamping.se

Bokning campingen

0736-42 52 82

Eller förhandsboka genom ett mail till.

reception@gustavsbergscamping.se

Naturistföreningen Bergslagens Solsport vill härmed önska alla sina medlemmar och andra föreningar en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 2021.

För Naturistföreningen Bergslagens Solsport

Roland och Carina